KOSGEB Desteklerine %100 uyumlu

KOSGEB Web SitesiDesteği Nedir ?

KOSGEB Web Sitesi Desteği Tanıtım Desteği Programında yer almaktadır.Destek kapsamında, işletmelerin; işletmelerini, ürünlerini ve hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirdikleri faaliyetlere destek verilir.

KOSGEB tarafından işletilen KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz olarak verilen bu destek, işletme ve ürün tanıtımı hedefleyen web sayfası hazırlamak için sağlanmaktadır.

Tanıtım Desteği kapsamında verilmekte olan Web Sitesi hizmetinin üst limiti 7.000(Bin) Türk Lirası’dır.

KOSGEB  Web Sitesi Desteği, girişimcileri E-ticarete yönlendirmek için uygulanan programlar parçasıdır.Böylece girişimcinin, ürün ve hizmetini ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını kolaylaştıracaktır.

KOBİ-NET Nedir ?

Kobi-NET , kobiler için internet’te ticaret merkezi oluşturarak, dünyaya tanıtılmalarını ve küresel ölçekteki diğer firmalar ile aralarında bağlantı kurmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur ve  KOSGEB’e ait e-ticaret kuruluşudur.

İnternet abonesi olmayan işletmelerin de erişebileceği bir şekilde oluşturulan Kobi-Net, aynı zamanda kobilere hizmet veren kuruluşların katılımı ile, bu kuruluşların ticari çevrelerine gerek kendilerini gerekse müşterilerini web siteleriyle tanıtmak için yapabilecekleri çalışmaları destekleyen bir platformdur.

KOBİ-NET ‘ten Nasıl Yararlanabilirim ? Şartları Nelerdir ?

İmalat Sanayi Sektöründe 1-150 arasında işçi çalıştıran,
Sermayesinin %25’inden fazlası büyük ölçekli işletmelere ait olmayan
Sermayesinin %50’sinden fazlası Belediye, İl Özel Dairesi ve dengi kurumlara ait olmayan
Arsa ve Bina hariç, mevcut sermaye tutarı bilanço net değeri 2.000.000 USD(Amerikan Doları) karşılığı Türk Lirasından az olan ve vergi borcu bulunmayan işletmeler, uygulamadan yararlanabilir
KOBİ-NET’ in Yazılım Desteğinde Neler Var ?

Aynı işletmeye destek limiti içerisinde birden fazla yazılım ihtiyacı için destek sağlanmaktadır.

Bilgisayar Destekli Tasarım, Üretim ve Robotik
Yönetim Bilgi Sistemi
Simülasyon Teknikleri
Üretim Planlama, Takip ve Kontrolü
Bakım ve Onarım
Finansman ve Maliyet Analizi
Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP)
Stok ve Envanter Kontrolü
Lojistik-Tedarik Zinciri Yöntemi
Toplan Kalite Yönetimi
E-Ticaret, E-İş
 

KOSGEB Web Sitesi Desteği Almakiçin Gereken Evraklar/Belgeler

Kosgeb.gov.tr  adresinde elektronik ortamda doldurulmuş Tanıtım Desteği Destek Başvuru Formu çıktısı,
İşletmenin ‘SGK BorcuYoktur’yazısı
Mahsup Dilekçesi (SGK veya Vergi Borcu Bulunması Halinde)
Birer adet tanıtım materyali örneği(Broşür)
İşletmenin üzerine bir fatura veya fatura yerine geçen bir belge
İşletme tarafından fatura tutarının tamamının hizmet sağlayıcıya ödediğini gösterir banka dekont